Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Σας καλωσορίζουμε στο πεδίο των Απολογισμών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου μας.

Αναγνωρίζοντας την αυξανόμενη σημασία της ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, σχετικά με τις αξίες που διέπουν την εταιρεία τον Όμιλο και τις επιδράσεις μας στην οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον, έχουμε αναβαθμίσει σημαντικά το περιεχόμενο και τη δομή του Απολογισμού μας, σύμφωνα με τις διεθνείς Κατευθυντήριες Οδηγίες Σύνταξης Απολογισμών Βιωσιμότητας GRI G4 και τους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.).

Από την ίδρυσή της, η ΝΗΡΕΥΣ είναι σταθερά προσανατολισμένη στην αξία της επιχειρηματικής ανάπτυξης με σεβασμό στο περιβάλλον και στον άνθρωπο. Ο Όμιλός μας υποστηρίζει επί σειρά ετών διεθνείς εθελοντικές πρωτοβουλίες όπως το Οικουμενικό Σύμφωνο του Ο.Η.Ε., προσυπογράφοντας τις δέκα Αρχές του για θέματα εργασιακά, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καταπολέμησης της διαφθοράς και προστασίας τους περιβάλλοντος. Επιπλέον εφαρμόζουμε μία σειρά μέτρων και διαδικασιών που ενδυναμώνουν τη χρηστή εταιρική διακυβέρνηση και υπευθυνότητα.

Έχοντας ως πολύτιμο οδηγό μας τα ουσιαστικά θέματα βιώσιμης ανάπτυξης που αναδείχθηκαν μέσα από τις απόψεις όλων των συμμετόχων μας, θα συνεχίσουμε με ενθουσιασμό να σχεδιάζουμε ακόμη καλύτερες δράσεις σε όλους τους τομείς, προκειμένου να μπορείτε να διαπιστώνετε την πρόοδό μας κάθε χρονιά.

 

«για περισσότερες πληροφορίες δείτε τον Απολογισμό Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης»