• Υπεύθυνος Σχέσεων με Επενδυτές
  Λεοντίδης Επαμεινώνδας
  Τηλ.+30 210 6698225
  Fax +30 210 6627404
  e-mail n.leontidis@nireus.com
  Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
  Μελιώτη Κορίνα
  Τηλ.+30 210 6698224
  Fax +30 210 6627404
  e-mail k.melioti@nireus.com
  e-mail irodpt@nireus.com
  19,3 ΧΛΜ Λ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΙΑΝΙΑΣ,
  Τ.Κ. 19002 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης των Ομολογιούχων Δανειστών

12.3.2009

Η ΝΗΡΕΥΣ ΑΕ γνωστοποιεί ότι στην Γενική Συνέλευση των Ομολογιούχων Δανειστών που πραγματοποιήθηκε στις 12 Μαρτίου 2009 και ώρα 09:00 π.μ., παρέστησαν 4 Ομολογιούχοι που εκπροσωπούν το 73,056% του ανεξόφλητου κεφαλαίου του Δανείου. Η Γενική Συνέλευση των Ομολογιούχων Δανειστών ενέκρινε ομόφωνα το θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορούσε την τροποποίηση των όρων του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου ύψους € 19.995.575,10 έκδοσης 12/7/2007, λόγω της επικείμενης εισαγωγής των ομολογιών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών.