• Υπεύθυνος Σχέσεων με Επενδυτές
  Λεοντίδης Επαμεινώνδας
  Τηλ.+30 210 6698225
  Fax +30 210 6627404
  e-mail n.leontidis@nireus.com
  Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
  Μελιώτη Κορίνα
  Τηλ.+30 210 6698224
  Fax +30 210 6627404
  e-mail k.melioti@nireus.com
  e-mail irodpt@nireus.com
  19,3 ΧΛΜ Λ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΙΑΝΙΑΣ,
  Τ.Κ. 19002 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης των Ομολογιούχων Δανειστών

25.2.2009

Η ΝΗΡΕΥΣ ΑΕ γνωστοποιεί ότι στην Γενική Συνέλευση των Ομολογιούχων Δανειστών που πραγματοποιήθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 2009 και ώρα 15:00, παρέστησαν 4 Ομολογιούχοι που εκπροσωπούν το 73,056% του ανεξόφλητου κεφαλαίου του Δανείου.
Η Γενική Συνέλευση των Ομολογιούχων Δανειστών ενέκρινε ομόφωνα το πρώτο θέμα που αφορούσε τη συγχώνευση της εταιρείας ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. με τις 100% θυγατρικές εταιρείες «ΑΛΠΙΝΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Α.Β.Ε.Ε.)», «A-SEA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣΗ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ» και «RED ANCHOR ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με απορρόφηση της δεύτερης, τρίτης και τέταρτης από την πρώτη.
Η Γενική Συνέλευση των Ομολογιούχων Δανειστών δεν συζήτησε το δεύτερο θέμα διότι δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη η διαδικασία εισαγωγής των ομολογιών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών.