• Υπεύθυνος Σχέσεων με Επενδυτές
  Λεοντίδης Επαμεινώνδας
  Τηλ.+30 210 6698225
  Fax +30 210 6627404
  e-mail n.leontidis@nireus.com
  Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
  Μελιώτη Κορίνα
  Τηλ.+30 210 6698224
  Fax +30 210 6627404
  e-mail k.melioti@nireus.com
  e-mail irodpt@nireus.com
  19,3 ΧΛΜ Λ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΙΑΝΙΑΣ,
  Τ.Κ. 19002 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

24.5.2000

Η εταιρεία με επιστολή της προς το Χ.Α.Α. αναφέρει τα ακόλουθα : «Σε σχέση με την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, σας ενημερώνουμε ότι, κατόπιν λήψεως ειδικής άδειας από το Υπουργείο Ανάπτυξης και σχετικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, η ως άνω συνέλευση θα λάβει χώρα στις 27 Ιουνίου 2000, ημέρα Τρίτη και ώρα 6 μ.μ. , στο ξενοδοχείο ΑΤΗΕΝS PLAZA , Πλατεία Συντάγματος.
Η πρόσκληση προς τους κ.κ. μετόχους για την συμμετοχή τους στην Τακτική Συνέλευση της εταιρείας, την οποία επισυνάπτουμε στην παρούσα επιστολή μας, θα δημοσιευθεί στις εφημερίδες «ΗΜΕΡΗΣΙΑ» , « ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» , « ΠΡΟΟΔΟΣ» ( τοπική εφημερίδα της Χίου) και στο Φ.Ε.Κ., αύριο , 25/5/2000, ημέρα Πέμπτη. »