• Υπεύθυνος Σχέσεων με Επενδυτές
  Λεοντίδης Επαμεινώνδας
  Τηλ.+30 210 6698225
  Fax +30 210 6627404
  e-mail n.leontidis@nireus.com
  Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
  Μελιώτη Κορίνα
  Τηλ.+30 210 6698224
  Fax +30 210 6627404
  e-mail k.melioti@nireus.com
  e-mail irodpt@nireus.com
  19,3 ΧΛΜ Λ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΙΑΝΙΑΣ,
  Τ.Κ. 19002 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ενημέρωση για τη Γενική Συνέλευση των Ομολογιούχων Δανειστών της 17.12.2013

17.12.2013

Η ΝΗΡΕΥΣ ΑΕ ενημερώνει ότι η Γενική Συνέλευση των Ομολογιούχων Δανειστών της 17.12.2013 δεν πραγματοποιήθηκε λόγω μη επίτευξης της επιβαλλόμενης εκ των όρων του Ομολογιακου Δανείου απαρτίας για την λήψη απόφασης επι του θέματος της ημερήσιας διάταξης.

 Η Α Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Ομολογιούχων θα γίνει την 30.12.2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μ.μ, στην έδρα της εταιρείας στο 1ο χλμ Λεωφόρου Κορωπίου Βάρης και Δημοκρίτου, Κορωπί Αττικής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην από 10.12.2013 Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης.