Τα ω3 Πολυακόρεστα Λιπαρά Οξέα

Τα πλεονεκτήματα των ω3 πολυακόρεστων λιπαρών οξέων, άρχισαν να γίνονται αντικείμενο μελετών, όταν ανακαλύφθηκαν τα χαμηλά επίπεδα καρδιαγγειακών ασθενειών στους πληθυσμούς με υψηλή κατανάλωση ιχθυελαίων. Η κατανάλωση ιχθυελαίων φαίνονταν να είναι ένας σημαντικός παράγοντας αποφυγής εμφράγματος και καρδιακής προσβολής.

Τα ω3 βοηθούν στην καλή λειτουργία της καρδιάς, στη διατήρηση της φυσιολογικής πίεσης του αίματος και στη διατήρηση των φυσιολογικών επιπέδων τριγλυκεριδίων στο αίμα.

Η συνιστώμενη ημερήσια πρόσληψη EPA & DHA για τη διατήρηση της ομαλής καρδιακής λειτουργίας ανέρχεται σε 250mg (EFSA NDA Panel 2010). Πολλαπλάσια της προαναφερόμενης ποσότητας εμπεριέχεται σε μια μερίδα 100 γρ εκτρεφόμενης Τσιπούρας και Λαβρακιού (1.300 – 2.000mg). Η κατανάλωση σε εβδομαδιαία βάση 1 – 2 μερίδων, στα πλαίσια μιας ισορροπημένης διατροφής, διασφαλίζει τα προαναφερόμενα αποτελέσματα.