Ψάρια και Αθηροσκλήρωση

Από τις συχνότερα εμφανιζόμενες ασθένειες στις βιομηχανοποιημένες χώρες είναι οι καρδιοπάθειες και τα εμφράγματα. Για το λόγο αυτό η πρόληψη της αθηροσκλήρωσης απασχολεί ιδιαίτερα τη σύγχρονη ιατρική έρευνα. Κατά τους Demopoulos et al 2003, ο Παράγοντας Ενεργοποίησης Αιμοπεταλίων (PAF) συμμετέχει καθοριστικά στο μηχανισμό δημιουργίας αθηρωματικής πλάκας. Σύμφωνα με δημοσιευμένες έρευνες (Nasopoulou et al 2010), τα λιποειδή της καλλιεργούμενης Τσιπούρας και Λαβρακιού εμφανίζουν ισχυρή δράση στην αναστολή της δραστηριότητας του Παράγοντα Ενεργοποίησης Αιμοπεταλίων (PAF).