Διοικητική Ομάδα

 

Θεόδωρος Αλεξάκος, Εμπορικός Διευθυντής
newfoto

Είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου του Charleston (Η.Π.Α) στην Διοίκηση Επιχειρήσεων και κατέχει  μεταπτυχιακό τίτλο στο ίδιο αντικείμενο (M.B.A.). Έχει εργαστεί σε ελληνικές και πολυεθνικές εταιρίες όπως Β.P. Hellas και 3E. Στον κλάδο της μεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας  κατέχει πολυετή εργασιακή εμπειρία σε θέσεις πωλήσεων, marketing και logistics. Ανήκει στο στελεχιακό δυναμικό του Νηρέα από τον Οκτώβριο του 2015 και κατέχει τη θέση του Εμπορικού Διευθυντή.

Ρέα Ελευθεράκη, Διευθύντρια Εφοδιαστικής Αλυσίδας
EleftherakiΕίναι Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και γνωρίζει Αγγλικά, Γαλλικά και Ιταλικά. Διαθέτει επαγγελματική εμπειρία 22 ετών εκ των οποίων τα τελευταία 15 στον Όμιλο εταιρειών ΝΗΡΕΑ σε θέσεις ευθύνης (Δ/ντρια Προμηθειών Μεταποίησης, Δ/ντρια Ανθρωπίνων Πόρων, Δ/ντρια Εφοδιαστικής Αλυσίδας). Πριν από την ΝΗΡΕΥΣ εργάστηκε στην εταιρεία "ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε.Β.Ε." ως Προϊσταμένη Παραγωγής και Δ/ντρια του υποκαταστήματος Πωλήσεων στην Αθήνα. Είναι μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Logistics (ΕΕΛ), του Συνδέσμου Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού Ελλάδος (ΣΔΑΔΕ) και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ).

Θεοδώρα Μπακρατσά, Οικονομική Διευθύντρια Ομίλου ΝΗΡΕΥΣ
newfoto

Μαρία Λαμπρινού, Γενική Διευθύντρια Νομικών και Εταιρικών Θεμάτων
LabrinouΕίναι δικηγόρος με πτυχίο Νομικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με σημαντική πολυετή εμπειρία σε Εμπορικό και Εταιρικό Δίκαιο, Συγχωνεύσεις και Εξαγορές , Δίκαιο του Ανταγωνισμού, Δίκαιο της Κεφαλαιαγοράς και Διαπραγματεύσεις. Κατέχει επίσης δίπλωμα Γαλλικής Φιλολογίας από το Πανεπιστήμιο της Σορβόννης (D.E.U.G. LETTRES MODERNES, Universite de Sorbonne, Paris IV). Ανήκει στο στελεχιακό δυναμικό του Ομίλου Νηρέα από το 1996. Έχει ασχοληθεί  ενεργά σε όλες τις εταιρικές πράξεις του Ομίλου στον κλάδο της ιχθυοκαλλιέργειας (νομικούς ελέγχους, συγχωνεύσεις και εξαγορές) στην Ελλάδα αλλά και σε όλες τις χώρες που δραστηριοποιείται ο Νηρέας,  συμμετέχοντας στις διαπραγματεύσεις, σχεδιασμό και υλοποίηση εισαγωγών μετοχών και αγοραπωλησιών μετοχών της εταιρείας στο Χρηματιστήριο καθώς και στην εποπτεία συμμόρφωσης προς τους κανονισμούς του Χρηματιστηρίου και της Εταιρικής Διακυβέρνησης . Διατελεί Νομική Σύμβουλος του Ομίλου από το 2007, ενώ από το 2012 έγινε μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ομίλου και έχει αναλάβει την Γενική Διεύθυνση Νομικών και Εταιρικών Θεμάτων στην οποία εντάσσονται η Νομική Υπηρεσία, η Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων, Θέματα Συμμόρφωσης και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης καθώς και οι Δημόσιες Σχέσεις του Ομίλου. Ομιλεί Αγγλικά και Γαλλικά και είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 1996.

Γεράσιμος Μπαλωμένος, Διευθυντής Παραγωγής Ιχθυοκαλλιέργειας
BalomenosΕίναι απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε). Διαθέτει πολυετή προϋπηρεσία ως λογιστής σε ανώνυμες εταιρείες, ενώ ασχολείται επαγγελματικά με την ιχθυοκαλλιέργεια από το 1994. Το 1995 εντάχθηκε στο στελεχιακό δυναμικό του Νηρέα και από τον Ιανουάριο του 2002 κατέχει τη θέση του Διευθυντή Παραγωγής του κλάδου Ιχθυοκαλλιέργειας του Ομίλου.

Λεωνίδας Παπαχαρίσης, Διευθυντής Ποιότητας / Έρευνας & Ανάπτυξης
PapaharisisΕίναι ιχθυολόγος με εξειδίκευση στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο (MPhil) στα Οικονομικά Αλιείας από το Πανεπιστήμιο του Portsmouth (UK). Εργάζεται στον κλάδο της ιχθυοκαλλιέργειας από το 1996, αρχικά ως επιχειρηματικός σύμβουλος για την ίδρυση και χρηματοδότηση εγκαταστάσεων αλιείας/υδατοκαλλιέργειας και την προετοιμασία και τον συντονισμό ερευνητικών προγραμμάτων στους ίδιους κλάδους. Από το 2003 ανήκει στο δυναμικό του Νηρέα ως Διευθυντής Ποιότητας / Ποιοτικού Ελέγχου ενώ από το 2009 ανέλαβε και τη Διεύθυνση Έρευνας & Ανάπτυξης του ομίλου. Είναι υπεύθυνος, ως επικεφαλής της ομάδας R&D του Νηρέα, για τον σχεδιασμό, την έγκριση, τον έλεγχο και την αξιολόγηση όλων των ερευνητικών προγραμμάτων, όπως το πρόγραμμα γενετικής επιλογής, διατροφικά πειράματα και ανάπτυξη νέων συνταγών ιχθυοτροφών, νέα κτηνιατρικά σκευάσματα για ψάρια, εκτροφή νέων υδρόβιων οργανισμών που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ιχθυοκαλλιέργεια και καινοτόμα τρόφιμα. Έχει συμμετάσχει σε πολλά ερευνητικά έργα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, όντας συντονιστής σε μερικά από αυτά. Είναι μέλος των Πανελλήνιου Συλλόγου Ιχθυολόγων (Τ.Ε.) από το 1995 και της Επιστημονικής Επιτροπής του Συνδέσμου Ελλήνων Θαλασσοκαλλιεργειτών από το 2005. Ομιλεί επίσης Αγγλικά και Ισπανικά.

Γιάννης Σταμούλης, Γενικός Διευθυντής Θυγατρικών Ελλάδας
StamoulisΚατέχει πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο Plymouth και MBA από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Έχει πολυετή εμπειρία ως Γενικός Δ/ντής και Εμπορικός Δ/ντής σε μεγάλες Ελληνικές και Διεθνείς εταιρείες στους κλάδους ζωικής παραγωγής, τροφίμων και καταναλωτικών αγαθών. Ανήκει στο στελεχιακό δυναμικό του Ομίλου από το 2009 όπου είχε τη θέση του Γενικού Διευθυντή της θυγατρικής εταιρείας KEGOagri που ασχολείται με τον τομέα της ζωικής παραγωγής. Το 2010 έγινε Γενικός Διευθυντής του Πρωτέα, θυγατρικής του Ομίλου που ασχολείται με εξοπλισμό στον κλάδο της ιχθυοκαλλιέργειας και από τον Ιούνιο του 2012 κατέχει τη θέση του Γενικού Διευθυντή Θυγατρικών Ελλάδας. Ομιλεί Αγγλικά.

Μιλτιάδης Χατζημανωλάκης, Γενικός Διευθυντής Ιχθυοκαλλιέργειας
HatzimanolakisΈχει πτυχίο Φυσικής από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, M.Sci σε Computing & Computer Modelling από το Newcastle Upon Tyne, M.Phil σε Operation Management από το Βρετανικό Πανεπιστήμιο Cranfield και MBA από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει πάνω από 18 χρόνια εργασιακή εμπειρία σε θέσεις ευθύνης σε ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες στην Ελλάδα και στη Μεγάλη Βρετανία. Ανήκει στο δυναμικό του Νηρέα από το Μάϊο του 2007, ενώ από το Φεβρουάριο του 2013 κατέχει την θέση του Γενικού Διευθυντής Ιχθυοκαλλιέργειας. Είναι μέλος των κάτωθι συλλόγων: “Who is Who” από το Σεπτέμβριο του 2007, Institute of Logistics and Transport (ILT) / Sector: Supply Chain strategy (MILT), Hellenic Institute of Logistics Management  (ILME), Society of Logistics Engineering (SOLE), European Centre for Customer Strategies (MECCS), Hellenic Institute of Information Technology (EIP) και Hellenic Foundation of Business Management (E.E.D.E), Production Management. Ομιλεί Αγγλικά.