Οικουμενικό Σύμφωνο Ηνωμένων Εθνών - Ετήσια Επικοινωνία Προόδου

10.7.2018

Οικουμενικό Σύμφωνο Ηνωμένων Εθνών - Ετήσια Επικοινωνία Προόδου

Αναρτήσαμε στο site του Οικουμενικού Συμφώνου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (UN Global Compact) την ετήσια Επικοινωνία Προόδου του Νηρέα που αποδεικνύει την συμμετοχή του στην πρωτοβουλία Βιώσιμης Ανάπτυξης που έχει ως πρωταρχικό στόχο την οικοδόμηση και την προώθηση της κοινωνικής νομιμότητας των επιχειρήσεων και των αγορών. 3.500 επιχειρήσεις σε περισσότερες από 100 χώρες ακολουθούν 10 παγκόσμια αποδεκτές αρχές στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των συνθηκών εργασίας, του περιβάλλοντος και της καταπολέμησης της διαφθοράς. Μπορείτε να δείτε όλες τις Επικοινωνίες Προόδου στο: http://www.nireus.com/125_1/oikoumeniko-sumfono-ohe