Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης Ομίλου ΝΗΡΕΥΣ - 2017

6.12.2018

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης Ομίλου ΝΗΡΕΥΣ - 2017

Σας  καλωσορίζουμε στην 12η κατά σειρά Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου ΝΗΡΕΥΣ, η οποία περιλαμβάνει μια ανασκόπηση των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιδόσεων του Ομίλου για το 2017.

Ο Όμιλος ΝΗΡΕΥΣ είναι ο μοναδικός στον κλάδο που δημοσιεύει Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης, σε συμφωνία με τα νέα Πρότυπα GRI και από τους πρωτοπόρους στην Ελλάδα που χρησιμοποιούν και φέτος τους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε. (SDGs) για την ιεράρχηση των ουσιαστικών θεμάτων και την ενσωμάτωση των αρχών βιώσιμης ανάπτυξης στον Γενικό Σχεδιασμό του Ομίλου.

Η Έκθεση είναι το αποτέλεσμα μίας σημαντικής εργασίας βάσης, η οποία επικαιροποιείται ετησίως και είναι ήδη μπροστά από τις επερχόμενες εξελίξεις, αφού η ενημέρωση των μετόχων και των λοιπών ενδιαφερόμενων μερών μέσω της θεματολογίας των Εκθέσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης, είναι μέρος των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα αποτελέσματα της κάθε οικονομικής χρήσης.

Η Έκθεση έχει ήδη αναρτηθεί (επί του παρόντος μόνο στα ελληνικά) στο web site της εταιρείας και μπορείτε να την δείτε εδώ:
http://www.nireus.com/14_1/koinonikos-apologismos