Ανοίγοντας το δρόμο για υπεύθυνη υδατοκαλλιέργεια στην Ελλάδα και στη Μεσόγειο

27.3.2019

Ανοίγοντας το δρόμο για υπεύθυνη υδατοκαλλιέργεια στην Ελλάδα και στη Μεσόγειο

Μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία, η οποία εγκαινιάστηκε από τον ΑΒ Βασιλόπουλο, μέλος του Ομίλου Ahold-Delhaize, την NIREUS Aquaculture S.A. και το WWF Greece, ανοίγει το δρόμο για υπεύθυνη υδατοκαλλιέργεια για τσιπούρα και λαβράκι τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Μεσόγειο.

Το 2013, ο AB Βασιλόπουλος, το WWF Ελλάς και η Νηρεύς, ξεκίνησαν ένα πρόγραμμα που στοχεύει στη βελτίωση των πρακτικών διαχείρισης τριών (3) μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας τσιπούρας και λαβρακιού της Νηρεύς στην Ελλάδα. Οι ειλημμένες δεσμεύσεις ελέγχονται τακτικά από την TUV Austria Hellas (ανεξάρτητος φορέας ελέγχου) και κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους το έργο θα ολοκληρωθεί. Αυτή η πρωτοβουλία προετοίμασε τις μονάδες για το επόμενο βήμα, την πιστοποίηση τους με το νέο απαιτητικό πρότυπο ASC, όπως υλοποιήθηκε από το Aquaculture Stewardship Council (ASC).


Το ASC είναι ένας παγκόσμιος, ανεξάρτητος μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ο οποίος καθορίζει τα πρότυπα υπεύθυνης υδατοκαλλιέργειας και ενθαρρύνει τους παραγωγούς ιχθυηρών να ελαχιστοποιούν τις βασικές περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις της υδατοκαλλιέργειας. Για την ανάπτυξη του νέου προτύπου για την τσιπούρα και το λαβράκι, το ASC συνεργάστηκε με περιβαλλοντικές οργανώσεις και εκπροσώπους του κλάδου, πραγματοποιώντας πιλοτικές επισκέψεις στις μονάδες της Νηρεύς στην Ελλάδα και σε άλλους επιλεγμένους παραγωγούς στην περιοχή της Μεσογείου.

Το μέλλον της υδατοκαλλιέργειας μπορεί να διασφαλιστεί μόνο με τη βελτίωση της υπεθυνότητας των πρακτικών του κλάδου. Αυτό έχει ζωτική σημασία σε μια προσπάθεια ελαχιστοποίησης των επιπτώσεων στο θαλάσσιο περιβάλλον.

Το πρότυπο για τα μεσογειακά εκτρεφόμενα είδη του Αquaculture Stewardship Council (ASC) τέθηκε σε εφαρμογή τον περασμένο Σεπτέμβριο. Η Νηρεύς υπέβαλε αίτηση για την πιστοποίηση αυτή και η Ελλάδα αναμένεται να έχει σύντομα τις πρώτες πιστοποιημένες μονάδες για τσιπούρα και λαβράκι. «Με αυτή την πρωτοβουλία επιτυγχάνεται ο ενδιάμεσος στόχος μας για την παραγωγή προϊόντων με τις πλέον απαιτητικές υπεύθυνες πρακτικές, ωφέλιμων τόσο για το περιβάλλον όσο και για την κοινωνία» δήλωσε ο Λεωνίδας Παπαχαρίσης, Διευθυντής Ποιότητας, Έρευνας και Ανάπτυξης της Νηρεύς.

Η ολοκλήρωση αυτής της πρωτοποριακής πρωτοβουλίας αποδεικνύει τη δύναμη και την αποτελεσματικότητα της συνεργασίας στρατηγικών παικτών στην εφοδιαστική αλυσίδα, ώστε να κάνουν διαθέσιμα στην αγορά προϊόντα προερχόμενα από υπεύθυνες πρακτικές παραγωγής.

"Έχουμε θέσει έναν φιλόδοξο στόχο στον ΑΒ Βασιλόπουλο: ένα μεγάλο μέρος των ιχθυηρών που προσφέρουμε στον Έλληνα καταναλωτή να προέρχεται από βιώσιμες και υπεύθυνες πηγές. Η προσφορά σύντομα πιστοποιημένης τσιπούρας και λαβρακιού θα μας βοηθήσει να συμβάλουμε στην περαιτέρω μείωση των επιπτώσεων της υδατοκαλλιέργειας στο ελληνικό θαλάσσιο περιβάλλον, επιτρέποντας ταυτόχρονα στους καταναλωτές να επιβραβεύσουν τις ορθές πρακτικές διαχείρισης των παραγωγών", δήλωσε ο Διόνυσος Διονυσόπουλος, Διευθυντής του Τμήματος Διασφάλισης Ποιότητας της AB.

Ο κ. Κωνσταντίνος Λιαρικός, Επικεφαλής Περιβαλλοντικού Προγράμματος του WWF Ελλάς, σχολιάζει: «Η υδατοκαλλιέργεια είναι το ταχύτερα αναπτυσσόμενο σύστημα παραγωγής τροφίμων στον κόσμο, αλλά η ταχεία ανάπτυξη του κλάδου της υδατοκαλλιέργειας δεν έχει συμβεί χωρίς επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον. Με την ανάπτυξη του νέου προτύπου ASC για τα μεσογειακά είδη, δίνεται για πρώτη φορά η ευκαιρία να αναπαραχθεί αυτή η πρωτοβουλία σε άλλες μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας σε ολόκληρη τη Μεσόγειο, συνεισφέροντας σημαντικά στην περαιτέρω βελτίωση των πρακτικών διαχείρισης του κλάδου».