Αποστολή Βιογραφικού

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον που δείχνετε καταθέτοντας την αίτησή σας στη ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε.

Η αίτησή σας θα παραμείνει ενεργή στη βάση μας για 12 μήνες. Στο διάστημα των 12 μηνών δε χρειάζεται να συμπληρώσετε καινούρια αίτηση, παρά μόνο αν θέλετε να μας ενημερώσετε για αλλαγές σε κάποια από τα προσωπικά στοιχεία που έχετε δηλώσει.

Για να υποβάλλετε την αίτησή σας πρέπει να συμπληρώσετε υποχρεωτικά τα πεδία που έχουν αστερίσκο.

Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε κάποια δυσκολία στη συμπλήρωση ή υποβολή της αίτησής σας μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού στην ηλεκτρονική διεύθυνση

e.skiadopoulou@nireus.com


Τέλος μπορείτε εναλλακτικά να στείλετε το βιογραφικό σας ταχυδρομικά ή μέσω e-mail.


Data Protection Policies in accordance with the EU General Data Protection Regulation (GDPR), applied on 25 May 2018

Policy name: GDPR Συγκατάθεση για διατήρηση Βιογραφικού Σημειώματος από τη NHΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.

Ο νέος Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων, γνωστός ως GDPR, έχει τεθεί σε ισχύ στις 25 Μαΐου 2018.  Ο Κανονισμός Γενικής Προστασίας Δεδομένων (GDPR) είναι ο νόμος που εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των πολιτών. Για τη συμμόρφωση μας με τον συγκεκριμένο κανονισμό, παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε την πιο κάτω δήλωση, δίνοντας έτσι τη συγκατάθεσή σας στη NHΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΣ να διατηρήσει το βιογραφικό σας σημείωμα για μελλοντική αναφορά.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι έχετε πάντα το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή του Βιογραφικού σας Σημειώματος. Στην περίπτωση αυτή, παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο e.skiadopoulou@nireus.com 

Kατόπιν αυτού θα διασφαλίσουμε την άμεση διαγραφή του Βιογραφικού σας Σημειώματος από το αρχείο μας.

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας.

* υποχρεωτικά πεδία

Συμπληρώστε τα πεδία

Ταχυδρομικώς

19,3 χλμ Λ. Μαρκοπούλου – Παιανίας,
Τ.Κ. 190 02 Παιανία, Αττική, Ελλάδα
Τηλ. (+30) 210 66 26 804

Στείλτε e-mail

e-mail e.skiadopoulou@nireus.com