• Υπεύθυνος Σχέσεων με Επενδυτές
  Λεοντίδης Επαμεινώνδας
  Τηλ.+30 210 6698225
  Fax +30 210 6627404
  e-mail n.leontidis@nireus.com
  Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
  Μελιώτη Κορίνα
  Τηλ.+30 210 6698224
  Fax +30 210 6627404
  e-mail k.melioti@nireus.com
  e-mail irodpt@nireus.com
  19,3 ΧΛΜ Λ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΙΑΝΙΑΣ,
  Τ.Κ. 19002 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Γλωσσάριο Κλάδου

Βιολογικές πωλήσεις:  οι πωλήσεις γόνου και ψαριών που παράγονται από την εταιρία

Γεννήτορας:  ψάρι που έχει επιλεχθεί για αναπαραγωγή

Γόνος:  μικρό ψάρι, μέχρι 10 γραμμάρια που τρέφεται με ιχθυοτροφή

Θαλασσοκαλλιέργεια:  η καλλιέργεια θαλάσσιων οργανισμών (ζώων και φυτών) σε ελεγχόμενο περιβάλλον 

Ιχθυοκαλλιέργεια:  η καλλιέργεια ψαριών, θαλάσσης και γλυκού νερού, σε ελεγχόμενο περιβάλλον

Ιχθυοτροφή:  τροφή για ψάρια που παράγεται βιομηχανικά.   Τα κύρια συστατικά της είναι ιχθυέλαιο, ιχθυάλευρο, σιτάρι, σόγια, καλαμπόκι, βιταμίνες.

Μεταποίηση:  η επεξεργασία του ολόκληρου ψαριού για πώληση.  Μπορεί να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες επεξεργασίες:  απεντέρωση, απολέπιση, κατάψυξη, φιλετοποίηση.

Μη βιολογικές πωλήσεις:  οι πωλήσεις γόνου και ψαριών παραγωγής τρίτων, οι πωλήσεις ιχθυοτροφών και άλλων προϊόντωνπου παράγονται από την εταιρεία, τα εμπορεύματα

Συσκευαστήριο:  μέρος επιλογής, διαλογής και συσκευασίας ολόκληρων ψαριών προς πώληση.

Υδατοκαλλιέργεια:  η καλλιέργεια υδρόβιων οργανισμών (ζώων και φυτών) σε ελεγχόμενο περιβάλλον.  Περιλαμβάνει τη καλλιέργεια ψαριών, οστράκων, μαλακοειδών, φυκιών, φυτών που μεγαλώνουν στο νερό, γαρίδων κλπ