• Υπεύθυνος Σχέσεων με Επενδυτές
  Λεοντίδης Επαμεινώνδας
  Τηλ.+30 210 6698225
  Fax +30 210 6627404
  e-mail n.leontidis@nireus.com
  Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
  Μελιώτη Κορίνα
  Τηλ.+30 210 6698224
  Fax +30 210 6627404
  e-mail k.melioti@nireus.com
  e-mail irodpt@nireus.com
  1ο χλμ Λεωφόρος Κορωπίου-Βάρης & Δημοκρίτου
  19400 Κορωπί Αττικής

Αποτελεσμάτα Εννεαμήνου 2007

Τα δελτία τύπου για τα οικονομικά αποτελέσματα προηγούμενων χρήσεων βρίσκονται στην ενότητα Εταιρικές Ανακοινώσεις.

26.11.2007

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟΥ 2007

Σημαντική Αύξηση Οικονομικών Μεγεθών Ομίλου:
Πωλήσεις +36,49% EBIDTA +50,17% Καθαρά Κέρδη +111,91%

Η εντυπωσιακή αύξηση της καθαρής κερδοφορίας του Ομίλου Νηρεύς είναι το βασικό
στοιχείο που χαρακτηρίζει τα αποτελέσματα του εννιαμήνου 1/1-30/9/2007 και ειδικότερα, ο υπερδιπλασιασμός (+111,91%) των καθαρών μετά από φόρους κερδών (ΚΜΦ). Παραλλήλως, ανοδικά και με υψηλούς ρυθμούς αύξησης κινήθηκαν οι πωλήσεις και τα κέρδη του Ομίλου ΝΗΡΕΥΣ το εννιάμηνο του 2007, τόσο σε επίπεδο ομίλου όσο και σε επίπεδο μητρικής εταιρείας. Αναλυτικά:

Σε επίπεδo Ομίλου:
- Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 36,49 % και ανήλθε σε 165,44 εκ. € (έναντι 121,21 εκ. € το αντίστοιχο εννιάμηνο του 2006).
- Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBIDTA) ανήλθαν στα 32,31 εκ. € (έναντι 21,52 εκ. € το αντίστοιχο περσινό εννιάμηνο) καταγράφοντας άνοδο 50,17 %
- Τα κέρδη προ φόρων (ΚΠΦ) αυξήθηκαν στα 19,03 εκ. € (καταγράφοντας θετική μεταβολή 57,41 %, έναντι των 12,09 εκ. € του εννιαμήνου του 2006).
- Τα κέρδη μετά από φόρους (ΚΜΦ) ανέβηκαν σημαντικά κατά 111,91 % και έφθασαν στο εννιάμηνο του 2007 τα 14,64 εκ. € έναντι 6,91 εκ. πέρυσι.
- Τέλος, τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (Κ.Μ.Φ.Δ.Μ.) ανήλθαν στα 10,73 εκ. € (έναντι 7,46 εκ. πέρυσι) παρουσιάζοντας αύξηση κατά 43,85 %.

Σε επίπεδο μητρικής:
- Ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 142,03 εκ. €, σημειώνοντας άνοδο 20,86 % (έναντι των 117,52 εκ. € του εννιαμήνου του 2006
- Τα EBIDTA κατέγραψαν άνοδο 27,70 % και ανήλθαν στα 22,39 εκ. € έναντι 17,53 εκ. € στο αντίστοιχο διάστημα του 2006
- Τα κέρδη προ φόρων έφθασαν τα 13,19 εκ. € (έναντι 11,36 εκ. € πέρυσι στο εννιάμηνο) καταγράφοντας αύξηση 16,11%
- Τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα 9,99 εκ. € (+18,39 %), ενώ πέρυσι – στο τέλος του εννιαμήνου - είχαν διαμορφωθεί στα 8,43 εκ. €

Τα ανωτέρω αποτελέσματα συμβαδίζουν με τους στόχους που έχει θέσει και ανακοινώσει η Διοίκηση του Ομίλου και αφορούν τόσο την υλοποίηση του αναπτυξιακού του προγράμματος όσο και τη περαιτέρω ορθολογικοποίηση του κόστους παραγωγής και λειτουργίας. Ο Όμιλος ΝΗΡΕΥΣ προχωρά με συνέπεια στη υλοποίηση του επιχειρηματικού του προγράμματος.

Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2007
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ