• Υπεύθυνος Σχέσεων με Επενδυτές
  Λεοντίδης Επαμεινώνδας
  Τηλ.+30 210 6698225
  Fax +30 210 6627404
  e-mail n.leontidis@nireus.com
  Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
  Μελιώτη Κορίνα
  Τηλ.+30 210 6698224
  Fax +30 210 6627404
  e-mail k.melioti@nireus.com
  e-mail irodpt@nireus.com
  1ο χλμ Λεωφόρος Κορωπίου-Βάρης & Δημοκρίτου
  19400 Κορωπί Αττικής

Αποτελέσματα Τριμήνου 2007

Τα δελτία τύπου για τα οικονομικά αποτελέσματα προηγούμενων χρήσεων βρίσκονται στην ενότητα Εταιρικές Ανακοινώσεις.

31.5.2007

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2007 - ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΑΝΟΔΙΚΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ

ΟΜΙΛΟΣ : ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ +24,5%, EBITDA +43,2%

Συνεχίστηκε η σημαντική αύξηση των μεγεθών του Ομίλου ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. κατά το Α’ τρίμηνο 2007 σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2006.

Πιο συγκεκριμένα:

- Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου σημείωσε αύξηση κατά 24,5% και διαμορφώθηκε στα 41,68 εκ. € έναντι 33,47 εκ. € την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

- Τα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) σημείωσαν αύξηση κατά 43,2% και διαμορφώθηκαν σε 8,32 εκ. € έναντι 5,81 εκ. € το α΄ τρίμηνο του 2006.

- Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων (ΚΠΦ) του Ομίλου, σημείωσαν αύξηση κατά 65,1% και ανήλθαν στα 5,07 εκ. € έναντι 3,07 εκ. € την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

- Τα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας κέρδη ανήλθαν σε 2,25 εκ. € έναντι 2,18 εκ. πέρυσι, σημειώνοντας αύξηση κατά 3,4%. Σημειώνεται ότι το αποτέλεσμα αυτό θα ήταν ακόμη υψηλότερο εάν το α΄ τρίμηνο του 2007 δεν είχε επιβαρυνθεί με το ποσόν των 424.600 € που αφορά μη επαναλαμβανόμενη δαπάνη (καταβολή φόρου για κλείσιμο παρελθουσών χρήσεων). Στην περίπτωση αυτή, η αύξηση των καθαρών κερδών μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας θα είχε ανέλθει στα 2,67 εκ €, ήτοι αύξηση κατά 22,8% έναντι της αντίστοιχης περυσινής περιόδου.

- Τα ανωτέρω ενοποιημένα αποτελέσματα περιλαμβάνουν μόνον τον μήνα Μάρτιο για την KEGO A.E.

Σε επίπεδο μητρικής εταιρείας τα αποτελέσματα διαμορφώθηκαν ως εξής:

Κύκλος εργασιών : 37,6 € (+25,2%), EBITDA : 5.71 € (+18,7%), Κέρδη προ φόρων : 3.21 € (+15,5%), Κέρδη μετά από φόρους : 2.1 € .
Τα κέρδη αυτά πλην της τακτικής φορολογίας έχουν επιβαρυνθεί επίσης με το ποσόν των 424.600 € (μη επαναλαμβανόμενη δαπάνη για κλείσιμο φορολογικών υποχρεώσεων παρελθόντων ετών). Εξαιτίας αυτής της επιβάρυνσης το αποτέλεσμα αυτό εμφανίζει οριακή αρνητική μεταβολή (-5%), διαφορετικά θα εμφάνιζε αύξηση 13%.

Κορωπί, 31/5/2007
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ