Το Όραμα και η Αποστολή μας

Το Όραμά μας

Η εταιρία μας από την ίδρυσή της λειτουργεί με όραμα την εδραίωσή της, ως ηγέτης στη μεσογειακή ιχθυοκαλλιέργεια, ανάμεσα στους πέντε πρώτους παραγωγούς ιχθυηρών, με την παραγωγή υγιεινών προϊόντων με υψηλή διατροφική αξία και προσιτή τιμή για τον καταναλωτή, μεριμνώντας για τους μετόχους της, τους εργαζομένους της, το περιβάλλον και τις κοινωνικές ανάγκες των περιοχών όπου δραστηριοποιείται.


Η Αποστολή μας

Παράγουμε νόστιμα, υγιεινά θαλασσινά προϊόντα με υψηλή διατροφική αξία και προσιτές τιμές που βελτιώνουν τη ζωή των ανθρώπων και καινοτόμα προϊόντα υψηλής ποιότητας που προσθέτουν αξία στις επιχειρήσεις των πελατών μας.

 

Οι Στόχοι μας

  • Να παραμείνουμε, διεθνώς, πρωτοπόροι στον τομέα της ιχθυοκαλλιέργειας και να ενισχύσουμε περαιτέρω την ηγετική μας θέση.
  • Να αυξήσουμε την παραγωγή των προϊόντων και να προωθήσουμε νέα προϊόντα.
  • Να δώσουμε έμφαση στην καθετοποίηση της παραγωγής και στην επίτευξη προστιθέμενης αξίας.
  • Να σεβόμαστε το περιβάλλον.
  • Να ενισχύουμε την παραγωγικότητα – αποδοτικότητα, προς όφελος των μετόχων μας.
  • Να ακολουθούμε μακροπρόθεσμο σχεδιασμό προς όφελος των καταναλωτών, των μετόχων και του ανθρώπινου δυναμικού μας, μέσα από τον καθορισμό επιχειρησιακού σχεδίου και μακροπρόθεσμων στόχων.
  • Να αντιμετωπίζουμε επιτυχώς τις προκλήσεις και απαιτήσεις της εσωτερικής και παγκόσμιας αγοράς.
  • Να επιδιώκουμε την καθαρότητα στη δομή, στη λειτουργία και στην παραγωγή της εταιρείας.