• Υπεύθυνος Σχέσεων με Επενδυτές
  Λεοντίδης Επαμεινώνδας
  Τηλ.+30 210 6698225
  Fax +30 210 6627404
  e-mail n.leontidis@nireus.com
  Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
  Μελιώτη Κορίνα
  Τηλ.+30 210 6698224
  Fax +30 210 6627404
  e-mail k.melioti@nireus.com
  e-mail irodpt@nireus.com
  1ο χλμ Λεωφόρος Κορωπίου-Βάρης & Δημοκρίτου
  19400 Κορωπί Αττικής

Μετοχική Σύνθεση και Βασικοί Μέτοχοι

Μέτοχοι με περισσότερο από 5% των δικαιωμάτων ψήφου

Μέτοχος % Δικαιωμάτων Ψήφου Ημερομηνία Μεταβολής
Τράπεζα Πειραιώς 33,10% 30/11/2015
Άλφα Τράπεζα 20,84% 30/11/2015
Τράπεζα Eurobank Εργασίας 16,04% 30/11/2015
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας 5.95% 30/11/2015
Linnaeus Capital BV (τα δικαιώματα ψήφου ανήκουν στην κ. Natalia Zolotova)
5,55% 30/11/2015

 

Γεωγραφική κατανομή των μετόχων

Στοιχεία στις 29 Δεκεμβρίου 2017

   Σύνθεση μετόχων

Στοιχεία στις 29 Δεκεμβρίου 2017 

Μετοχικό Κεφάλαιο Μετοχές Ευρώ €
Σύνολο μετοχών 294.016.812
88.205.043,60
Κοινές μετοχές 293.992.751 88.197.825,30
Ίδιες μετοχές 24.061 7.218,30