• Υπεύθυνος Σχέσεων με Επενδυτές
  Λεοντίδης Επαμεινώνδας
  Τηλ.+30 210 6698225
  Fax +30 210 6627404
  e-mail n.leontidis@nireus.com
  Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
  Μελιώτη Κορίνα
  Τηλ.+30 210 6698224
  Fax +30 210 6627404
  e-mail k.melioti@nireus.com
  e-mail irodpt@nireus.com
  19,3 ΧΛΜ Λ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΙΑΝΙΑΣ,
  Τ.Κ. 19002 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ανακοίνωση

Συναλλαγές Υπόχρεων Προσώπων βάσει Ν.3340/2005.

Σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του Ν.3340/2005 (οι οποίες αφορούν στην προστασία της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς από πράξεις κατάχρησης προνομιακών πληροφοριών ή χειραγώγησης της αγοράς ) και της απόφασης  η εταιρία εφαρμόζει διαδικασία ενημέρωσης για την διενέργεια συναλλαγών για όλα τα υπόχρεα πρόσωπα, όπως αυτά ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.

29.5.2012

Ανακοινώνεται ότι ο Εντεταλμένος Σύμβουλος της εταιρείας ΝΗΡΕΥΣ ΑΕ κ. Δημήτρης Λουμπούνης, υπέβαλλε για προσωπικούς λόγους την παραίτησή του από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, καθώς και από τα διοικητικά συμβούλια των θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου ILKNAK A.S. , CARBON A.S., MIRAMAR A.S. και PREDOMAR S.L., με ημερομηνία ισχύος την 30.06.2012.

To Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ευχαρίστησε τον κ. Λουμπούνη για την εποικοδομητική συνεργασία και την αδιάλειπτη εικοσαετή προσφορά του στον Όμιλο.

Κορωπί, 29 Μαΐου 2012

To Διοικητικό Συμβούλιο