• Υπεύθυνος Σχέσεων με Επενδυτές
  Λεοντίδης Επαμεινώνδας
  Τηλ.+30 210 6698225
  Fax +30 210 6627404
  e-mail n.leontidis@nireus.com
  Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
  Μελιώτη Κορίνα
  Τηλ.+30 210 6698224
  Fax +30 210 6627404
  e-mail k.melioti@nireus.com
  e-mail irodpt@nireus.com
  1ο χλμ Λεωφόρος Κορωπίου-Βάρης & Δημοκρίτου
  19400 Κορωπί Αττικής

Γνωστοποίηση απόφασης για την πώληση ιδίων μετοχών

17.6.2005

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ενημερώνει ότι αποφάσισε, κατά την συνεδρίασή του της 16-6-2005 με πλήρη απαρτία και ομόφωνα, την πώληση των 200.000 ιδίων μετοχών που κατέχει η εταιρεία , κατόπιν αγορών που διενεργήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα απο 2/7/2002 έως και 17/7/2002 σε εκτέλεση της απο 28/6/2002 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας. Η πώληση του συνόλου των 200.000 ως άνω ιδίων μετοχών θα διενεργηθεί χρηματιστηριακώς απο την Τρίτη, 21-6-2005, έως και την Πέμπτη, 30-6-2005, απο την PROTON SECURITIES A.X.E.Π.Ε.Υ. Kατώτατη τιμή πώλησης ορίσθηκε το ποσό των 1,40 ΕΥΡΩ ανά μετοχή. Σχετική ανακοίνωση θα δημοσιευθεί και στις εφημερίδες XΩΡΑ και ΗΜΕΡΗΣΙΑ την Τρίτη 21/6/2005.