• Υπεύθυνος Σχέσεων με Επενδυτές
  Λεοντίδης Επαμεινώνδας
  Τηλ.+30 210 6698225
  Fax +30 210 6627404
  e-mail n.leontidis@nireus.com
  Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
  Μελιώτη Κορίνα
  Τηλ.+30 210 6698224
  Fax +30 210 6627404
  e-mail k.melioti@nireus.com
  e-mail irodpt@nireus.com
  1ο χλμ Λεωφόρος Κορωπίου-Βάρης & Δημοκρίτου
  19400 Κορωπί Αττικής

Ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 2(α) του Ν. 3461/2006

23.3.2020

Σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 2(α) του Νόμου 3461/2006, η εταιρεία με την επωνυμία «Andromeda Seafood Sociedad Limitada» (στο εξής ο «Προτείνων») δηλώνει ότι, στις 20.03.2020, απέκτησε συνολικά 27.286 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας έναντι 0,23 Ευρώ ανά μετοχή