• Υπεύθυνος Σχέσεων με Επενδυτές
  Λεοντίδης Επαμεινώνδας
  Τηλ.+30 210 6698225
  Fax +30 210 6627404
  e-mail n.leontidis@nireus.com
  Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
  Μελιώτη Κορίνα
  Τηλ.+30 210 6698224
  Fax +30 210 6627404
  e-mail k.melioti@nireus.com
  e-mail irodpt@nireus.com
  1ο χλμ Λεωφόρος Κορωπίου-Βάρης & Δημοκρίτου
  19400 Κορωπί Αττικής

Ανακοίνωση ημερομηνίας δημοσίευσης των Οικονομικών Αποτελεσμάτων του Α' εξαμήνου 2018

14.9.2018

Η εταιρεία «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ» ανακοινώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Εξαμηνιαία Οικονομική έκθεση του 2018 (01.01.2018 έως 30.06.2018) θα δημοσιευτεί μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χ.Α στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr) και της Εταιρείας (www.nireus.com) την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018.