• Υπεύθυνος Σχέσεων με Επενδυτές
  Λεοντίδης Επαμεινώνδας
  Τηλ.+30 210 6698225
  Fax +30 210 6627404
  e-mail n.leontidis@nireus.com
  Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
  Μελιώτη Κορίνα
  Τηλ.+30 210 6698224
  Fax +30 210 6627404
  e-mail k.melioti@nireus.com
  e-mail irodpt@nireus.com
  1ο χλμ Λεωφόρος Κορωπίου-Βάρης & Δημοκρίτου
  19400 Κορωπί Αττικής

Ανακοίνωση συγκρότησης Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα

27.11.2019

Η ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε ανακοινώνει ότι σε συνέχεια της από 27/11/2019 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας όπου εκλέχθηκε νέο πενταμελές Δ.Σ με πενταετή θητεία το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποφάσισε να συγκροτηθεί σε σώμα, σε συνεδρίαση που συνήλθε την ίδια ημέρα ως ακολούθως:

 1. Γεώργιος Φραγκούλης του Παντελεήμωνος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος
 2. Δημήτριος Δημητρίου του Βασιλείου, Αντιπρόεδρος –Εκτελεστικό Μέλος
 3. Ιωάννης Γιαννακάκης του Εμμανουήλ, Μη Εκτελεστικό Μέλος
 4. Γεώργιος Βλάχος του Σαμουήλ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
 5. Ελένη Ξηνταράκου του Κυριακούλη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

 

Οι εξ αυτών Γεώργιος Βλάχος και Ελένη Ξηνταράκου ορίστηκαν από την Γενική Συνέλευση ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο κος Ιωάννης Γιαννακάκης ως μη εκτελεστικό μέλος δυνάμει της από 27.11.2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί συγκρότησης σε σώμα.