• Υπεύθυνος Σχέσεων με Επενδυτές
    Λεοντίδης Επαμεινώνδας
    Τηλ.+30 210 6698225
    Fax +30 210 6627404
    e-mail n.leontidis@nireus.com
    Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
    Μελιώτη Κορίνα
    Τηλ.+30 210 6698224
    Fax +30 210 6627404
    e-mail k.melioti@nireus.com
    e-mail irodpt@nireus.com
    1ο χλμ Λεωφόρος Κορωπίου-Βάρης & Δημοκρίτου
    19400 Κορωπί Αττικής

Ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 2(α) του Ν. 3461/2006

13.1.2020

Ανακοίνωση Σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 2(α) του Ν. 3461/2006, η εταιρεία με την επωνυμία «Andromeda Seafood Sociedad Limitada» δηλώνει ότι, στις 10.01.2020, απέκτησε συνολικά 85.703 κοινές ονομαστικές μετοχές της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.» έναντι 0,23 Ευρώ ανά μετοχή.