• Υπεύθυνος Σχέσεων με Επενδυτές
  Λεοντίδης Επαμεινώνδας
  Τηλ.+30 210 6698225
  Fax +30 210 6627404
  e-mail n.leontidis@nireus.com
  Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
  Μελιώτη Κορίνα
  Τηλ.+30 210 6698224
  Fax +30 210 6627404
  e-mail k.melioti@nireus.com
  e-mail irodpt@nireus.com
  19,3 ΧΛΜ Λ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΙΑΝΙΑΣ,
  Τ.Κ. 19002 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛHΨΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

2.7.2002

Η εταιρεία με επιστολή της προς το Χ.Α.Α., αναφέρει τα ακόλουθα : " Δια της παρούσης, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τις αποφάσεις που έλαβε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας μας, η οποία πραγματοποιήθηκε την 28η Ιουνίου 2002.
1) Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι οικονομικές καταστάσεις χρήσεως 1/1-31/12/2001, έπειτα από ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της ως άνω χρήσης και των Ορκωτών Ελεγκτών.
2) Εγκρίθηκε η καταβολή μερίσματος εκ 0,0646 ΕΥΡΩ ανά μετοχή για την χρήση 2001.
3) Απαλλάγησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 1/1-31/12/2001.
4) Εξελέγησαν οι εξής Ορκωτοί Ελεγκτές για τη χρήση 1/1-31/12/2002:
Τακτικοί οι κ. Στυλιανός Ξενάκης του Μιχαήλ και Ιωάννης Κ. Ζουριδάκης και Αναπληρωματικοί οι κ Αγγελογιάννης Χαράλαμπος και Κασσιμάτης Γεώργιος του Παναγιώτη.
5) Καθορίστηκαν τα ανώτατα ποσά των μισθών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που συνδέονται με την Εταιρία με σχέση εξαρτημένης εργασίας για το διάστημα μέχρι 30/6/2002 και εγκρίθηκαν οι καταβληθείσες αμοιβές.
6) Εγκρίθηκε η παροχή αδειών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια εταιριών του ομίλου με το ίδιο ή παρεμφερές αντικείμενο κατ’ άρθρο 23 του Κ.Ν. 2190/1920.
7) Εγκρίθηκαν οι αμοιβές για παραστάσεις σε συνεδριάσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
8) Εγκρίθηκαν οι ουσιώδεις όροι δύο σχεδίων συμβάσεων που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920 :
α) Σύμβαση μεταξύ Α-SEA A.E. και EUROCATERERS A.B.E.E.T.
H εταιρεία Α-SEA A.E., η οποία ανήκει σε ποσοστό 100% στην κα Σουλτάνα Μπελλέ συζ.Αριστείδη Μπελλέ, και πρόκειται να δραστηριοποιηθεί στον τομέα της μαζικής εστίασης (εκμετάλλευση εστιατορίων) με έμφαση στα ψάρια και θαλασσινά, θα προμηθεύεται έτοιμα ή ημιέτοιμα προϊόντα (ιχθυηρά) από την εταιρεία ΕUROCATERERS A.B.E.E.T., η οποία είναι θυγατρική της ΝΗΡΕΥΣ σε ποσοστό 90%, προς περαιτέρω διάθεση ή / και θα αναθέτει σε αυτήν την παραγωγή εδεσμάτων για λογαριασμό της (φασόν) , με βάσει τρέχουσες τιμές αγοράς.
Β) Σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών μεταξύ ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. και κ.κ. Αριστείδη Μπελλέ και Νικολάου Χαβιάρα.
Οι κ.κ. Μπελλές και Χαβιάρας, αποφάσισαν να διαθέσουν τις μετοχές που κατέχουν στην FEEDUS A.E.B.E. ( συνολικό ποσοστό 16%) . Οι μετοχές θα προσφερθούν αναλογικά στους δύο λοιπούς μετόχους ( ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. και International Fish Farming κατά 8,38% στην πρώτη και 7,62% στην δεύτερη ) και έχουν αποτιμηθεί συνολικά στο ποσό των 2.253.851,79 ΕΥΡΩ. Η ΝΗΡΕΥΣ κατέχει ήδη το 44% της FEEDUS η οποία παράγει ιχθυοτροφές και εδρεύει στην Πάτρα, η δε International Fish Farming κατέχει από το 2001, ποσοστό 40% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
Όπως προτάθηκε και εγκρίθηκε από τους κ.κ. μετόχους, σε περίπτωση που η Ιnternational Fish Farming δεν εκδηλώσει επιθυμία να αποκτήσει το 7,62% που της αντιστοιχεί, η ΝΗΡΕΥΣ θα αγοράσει και το ποσοστό αυτό και έτσι θα αποκτήσει συνολικά τον έλεγχο του 60% της εταιρείας.
9) Εγκρίθηκε η αλλαγή χρονοδιαγράμματος διάθεσης ποσού 2.479.052,38 ΕΥΡΩ για εξαγορές εταιριών, το οποίο θα διατεθεί έως την 31/12/2002.
10) Αποφασίσθηκε η ανανέωση της απόφασης για αγορά ιδίων μετοχών της εταιρείας σε χρονική περίοδο 12 μηνών από της λήψεως της αποφάσεως σε ποσοστό έως 10% επί του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κατώτατη τιμή αγοράς το 1 EΥΡΩ και με ανώτατη τιμή αγοράς τα 4,5 ΕΥΡΩ ανά μετοχή.
Η εταιρεία θα προβεί στις δέουσες ανακοινώσεις και θα ενημερώσει την υπηρεσία σας κατά την εφαρμογή της ως άνω διαδικασίας.
11) Τέλος στα πλαίσια του ενδέκατου θέματος της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (διάφορες αποφάσεις και ανακοινώσεις), το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ενημέρωσε τους κ.κ. μετόχους για τα ακόλουθα θέματα :
α) τους βασικούς όρους επί των οποίων διαπραγματεύεται η εταιρεία με Τραπεζικά Ιδρύματα για την σύναψη Κοινοπρακτικού Δανείου ,
Β) την συμμόρφωση της εταιρείας στις αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης και ειδικότερα τον Διαχωρισμό των μελών του Δ.Σ. σε Εκτελεστικά, Μη Εκτελεστικά και Μη Εκτελεστικά Ανεξάρτητα μέλη καθώς και για την σύσταση Ελεγκτικής Επιτροπής.
Γ) Τις δυνατότητες αξιοποίησης ακινήτου της εταιρείας στο Μοσχάτο Αττικής.
Δ) Την Κοινοπραξία για την εκτροφή τόνου στην Ελλάδα που συστήθηκε απο κοινού με την εταιρεία ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε.
Ε) Την δραστηριοποίηση του Ομίλου στον τομέα της μεταποίησης και εμπορίας σαλιγκαριών."