Εργασία και Άνθρωπος

Για εμάς στη Νηρεύς, η ανάπτυξη και η εξέλιξη ξεκινά από το ανθρώπινο δυναμικό μας.

Η επιλογή του γίνεται με αξιοκρατικά κριτήρια, βάσει τυπικών και ουσιαστικών προσόντων, προϋπηρεσίας και όπου απαιτείται, και με προσωπική συνέντευξη. Προτιμούμε πάντα εργαζόμενους από τις τοπικές κοινωνίες, ενισχύοντας έτσι απομακρυσμένες περιοχές όπου δεν υπάρχουν πολλές ευκαιρίες εργασίας.

Έχουμε σχεδιάσει πρόγραμμα υποδοχής και ένταξης νέων στελεχών, σύστημα Αξιολόγησης της Απόδοσης βάσει ποσοτικών και ποιοτικών στόχων και επιπλέον προσφέρουμε μία σειρά από παροχές που αφορούν:

• Την εκπαίδευση των ανθρώπων μας
• Την υγεία - υγιεινή και την ασφάλειά τους
• Την αναγνώριση της προσφοράς τους μέσα από μία σειρά πρόσθετων παροχών

 

«Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης»