Εκθέσεις Βιώσιμης Ανάπτυξης

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2017

  Κοινωνικός Απολογισμός 2017

 

  Κατεβάστε το αρχείο pdf (16.7 ΜΒ)
 
Κοινωνικός Απολογισμός 2016

Κοινωνικός Απολογισμός 2016 


Κατεβάστε το αρχείο pdf (12.6 ΜΒ)Κοινωνικός Απολογισμός 2014-15Κοινωνικός Απολογισμός 2014-15
Κατεβάστε το αρχείο pdf (7.3 ΜΒ)

 
Κοινωνικός Απολογισμός 2012Κοινωνικός Απολογισμός 2013
Κατεβάστε το αρχείο pdf (12.1 ΜΒ)

 
Κοινωνικός Απολογισμός 2012Κοινωνικός Απολογισμός 2012
Κατεβάστε το αρχείο pdf (2 ΜΒ)

 
Κοινωνικός Απολογισμός 2011Κοινωνικός Απολογισμός 2011
Κατεβάστε το αρχείο pdf (6.7 ΜΒ)

 
Κοινωνικός Απολογισμός 2010Κοινωνικός Απολογισμός 2010
Κατεβάστε το αρχείο pdf (7.7 ΜΒ)

 
Κοινωνικός Απολογισμός 2009Κοινωνικός Απολογισμός 2009
Κατεβάστε το αρχείο pdf (9 ΜΒ)

Κοινωνικός Απολογισμός 2008Κοινωνικός Απολογισμός 2008
Κατεβάστε το αρχείο pdf (4.4 ΜΒ) 

Κοινωνικός Απολογισμός 2007Κοινωνικός Απολογισμός 2007
Κατεβάστε το αρχείο pdf (5.3MB)

Κοινωνικός Απολογισμός 2006Κοινωνικός Απολογισμός 2006
Κατεβάστε το αρχείο pdf (4.7MB)

Κοινωνικός Απολογισμός 2005Κοινωνικός Απολογισμός 2005
Κατεβάστε το αρχείο pdf (1.9MB)