Η ΝΗΡΕΥΣ συνεχίζει την δέσμευσή της στις αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ δημοσιεύοντας την έκδοση της Επικοινωνίας Προόδου για το 2018

4.7.2019

Η ΝΗΡΕΥΣ συνεχίζει την δέσμευσή της στις αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ δημοσιεύοντας την έκδοση της Επικοινωνίας Προόδου για το 2018

Για ακόμη μία χρονιά, ο Όμιλος ΝΗΡΕΥΣ δημοσίευσε την Έκδοση της Επικοινωνίας Προόδου (COP) του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ για το 2018.

Έχοντας προσχωρήσει στο Οικουμενικό Σύμφωνο του ΟΗΕ (Global Compact) από τον Απρίλιο 2008, συνεχίζει με προσήλωση την ανάληψη δράσεων στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των εργασιακών πρακτικών, της προστασίας του περιβάλλοντος και της καταπολέμησης της διαφθοράς.

Το Οικουμενικό Σύμφωνο (UN Global Compact) αποτελεί τη μεγαλύτερη, παγκόσμια πρωτοβουλία εταιρικής υπευθυνότητας η οποία υποστηρίζεται ενεργά από 9.913  εταιρείες σε 161 χώρες.

Έχει ως πρωταρχικό στόχο την οικοδόμηση και προώθηση της κοινωνικής νομιμότητας των επιχειρήσεων και των αγορών, ενσωματώνοντας τη διαφάνεια και τη δέσμευση με τη δημοσίευση του ετήσιου απολογισμού ή παρόμοιας δημόσιας εταιρικής αναφοράς που είναι γνωστή ως Επικοινωνία Προόδου.

Οι δράσεις της Νηρεύς με βάση τους τομείς ενδιαφέροντος του Οικουμενικού Συμφώνου και η δημοσίευση της Επικοινωνίας Προόδου εντάσσονται στην συνολική στρατηγική τοποθέτηση της ΝΗΡΕΥΣ σε θέματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και αειφορίας τα οποία έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην εταιρική κουλτούρα του Ομίλου.

Στον σύνδεσμο https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/participants/6953#cop και στην ιστοσελίδα της ΝΗΡΕΥΣ www.nireus.com υπάρχουν διαθέσιμες όλες οι Επικοινωνίες Προόδου του Ομίλου, συμπεριλαμβανομένης και της Έκθεσης Προόδου του 2018.