Καινοτομούμε για τους Πελάτες μας

Η κάλυψη των αναγκών των πελατών μας αποτελεί για εμάς μια συνεχή διαδικασία. Η προστιθέμενη αξία που προσφέρουμε δε φαίνεται μόνο στην ποιότητα των προϊόντων μας, αλλά και στη συνεχή προσπάθεια για ανάπτυξη και υιοθέτηση νέων καινοτόμων πρακτικών.

Για το λόγο αυτό καινοτομώντας, μπορούμε και είμαστε στη θέση να σας προσφέρουμε:

  • Γόνο Γενετικής Επιλογής, για ταχύτερη ανάπτυξη και μείωση του συνολικού κόστους παραγωγής σας.
  • Ιχθυοτροφές με νέα συστατικά και ενισχυμένη φόρμουλα, ειδικά σχεδιασμένες για μαζική παραγωγή.
  • Νέα προϊόντα Μεσογειακής Ιχθυοκάλλιεργειας, όπως ο Κρανιός, που σας δίνουν νέες λύσεις στις αγορές σας.
  • Εξειδικευμένες προϊόντικές λύσεις σε στενή συνεργασίας μαζί σας και με το τμήμα R&D.


Eπικοινωνήστε με το τμήμα πωλήσεων για να συζητήσετε τις δικές σας εξειδικευμένες ανάγκες