• Διεύθυνση Πωλήσεων Ιχθυηρών
  Τηλ. +30 210 6698273
  Fax +30 210 6620070
  e-mail domesticsales@nireus.com
  Διεύθυνση Πωλήσεων Γόνου & Ιχθυοτροφών
  Τηλ. +30 210 6698298
  Fax +30 210 6626804
  e-mail frysalesdpt@nireus.com

Γόνος

Στη Νηρεύς αναγνωρίζουμε τη σημασία της καθετοποίησης της παραγωγής και γι’ αυτό το λόγο επενδύσαμε στην παραγωγή γόνου, παράλληλα με τις υπόλοιπες δραστηριότητες μας. Με αυτόν τον τρόπο έχουμε καταφέρει να είμαστε αυτάρκεις όσον αφορά τις απαιτήσεις μας σε γόνο, ο οποίος τροφοδοτεί τις ιδιόκτητες μονάδες παραγωγής – πάχυνσης ψαριών της εταιρίας μας. Παράλληλα, προμηθεύουμε και ένα σημαντικό αριθμό πελατών στην Ελλάδα και το εξωτερικό που αναζητούν υψηλής ποιότητας γόνο για τις μονάδες πάχυνσης τους.