• Διεύθυνση Πωλήσεων Ιχθυηρών
  Τηλ. +30 210 6698273
  Fax +30 210 6620070
  e-mail domesticsales@nireus.com
  Διεύθυνση Πωλήσεων Γόνου & Ιχθυοτροφών
  Τηλ. +30 210 6698298
  Fax +30 210 6626804
  e-mail frysalesdpt@nireus.com

Ιχθυοτροφές

Στη Νηρεύς θέλοντας να διασφαλίσουμε την ποιότητα των προϊόντων που φέρουν τη σφραγίδα μας, το 1998 πραγματοποιήσαμε μια στρατηγική κίνηση: την παραγωγή των ιχθυοτροφών που χρησιμοποιούμε στην παραγωγική μας διαδικασία.

Εκτός από την κάλυψη των δικών μας αναγκών σε ιχθυοτροφές, μας δίνεται η δυνατότητα να προσφέρουμε ένα άριστης ποιότητας προϊόν και σε άλλες εταιρίες παραγωγής ιχθυηρών.

Διαθέτοντας 2 υπερσύγχρονα εργοστάσια ιχθυοτροφών, τα οποία παράγουν τα προϊόντα Feedus, προσφέρουμε στον ιχθυοκαλλιεργητή:

• Εγγυημένη και σταθερή ποιότητα προϊόντων
• Έλεγχο σε κάθε στάδιο της παραγωγής των τροφών
• Σύσταση τροφών υψηλών προδιαγραφών
• Δυνατότητα να προσφέρει με την σειρά του στον καταναλωτή, ψάρια ιχθυοκαλλιέργειας που αποτελούν πρότυπα ποιότητας, νοστιμιάς και θρεπτικής αξίας