• Διεύθυνση Πωλήσεων Ιχθυηρών
  Τηλ. +30 210 6698273
  Fax +30 210 6620070
  e-mail domesticsales@nireus.com
  Διεύθυνση Πωλήσεων Γόνου & Ιχθυοτροφών
  Τηλ. +30 210 6698298
  Fax +30 210 6626804
  e-mail frysalesdpt@nireus.com

Εξοπλισμοί Ιχθυοκαλλιέργειας

Με την εταιρία Πρωτεύς, μέλος του Ομίλου Νηρεύς, παράγουμε οι ίδιοι τον εξοπλισμό ιχθυοκαλλιέργιας που χρειάζεται για την οργάνωση των μονάδων μας, ελέγχοντας και διασφαλίζοντας έτσι και αυτό το σημείο της παραγωγικής μας διαδικασίας. Ταυτόχρονα η Πρωτεύς παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις εξοπλισμού μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας, σύμφωνα με τις εξειδικευμένες ανάγκες των πελατών της.