• Διεύθυνση Πωλήσεων Ιχθυηρών
  Τηλ. +30 210 6698273
  Fax +30 210 6620070
  e-mail domesticsales@nireus.com
  Διεύθυνση Πωλήσεων Γόνου & Ιχθυοτροφών
  Τηλ. +30 210 6698298
  Fax +30 210 6626804
  e-mail frysalesdpt@nireus.com

Τσιπούρα

Η Τσιπούρα είναι ένα ψάρι που ανήκει στην οικογένεια των Σπαρίδων. Η επιστημονική της ονομασία είναι Sparus auratus. Την άγρια Τσιπούρα τη συναντάμε, κατά κύριο λόγο, στη Μεσόγειο και στις ανατολικές περιοχές του Βόρειου Ατλαντικού. Είναι από τα πλέον ευρέως καλλιεργούμενα είδη μεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας. Οι κύριες χώρες που καλλιεργούν Τσιπούρα είναι η Ελλάδα, η Ισπανία και η Τουρκία.