• Διεύθυνση Πωλήσεων Ιχθυηρών
  Τηλ. +30 210 6698273
  Fax +30 210 6620070
  e-mail domesticsales@nireus.com
  Διεύθυνση Πωλήσεων Γόνου & Ιχθυοτροφών
  Τηλ. +30 210 6698298
  Fax +30 210 6626804
  e-mail frysalesdpt@nireus.com

Λαβράκι

Το Λαβράκι είναι ένα ψάρι που ανήκει στην οικογένεια των Μαρονίδων Η επιστημονική του ονομασία είναι Dicentrarchus Labrax και το άγριο Λαβράκι συναντάται κατά κύριο λόγο στη Μεσόγειο, στον Ατλαντικό Ωκεανό και στη Μαύρη Θάλασσα. Είναι το δεύτερο πιο σημαντικό είδος, σε ποσότητα, στη Μεσογειακή Ιχθυοκαλλιέργεια. Οι κύριες χώρες που καλλιεργούν Λαβράκι είναι η Ελλάδα, η Ισπανία και η Τουρκία.