Το Όραμα και η Αποστολή μας

Το Όραμά μας

Να συμπεριλάβουμε τα υψηλής θρεπτικής αξίας μεσογειακά ψάρια στη διατροφή των καταναλωτών σε όλο τον κόσμο.


Η Αποστολή μας

Να δραστηριοποιούμαστε υπεύθυνα σε κάθε τομέα και να παρέχουμε θρεπτικά και υψηλής ποιότητας μεσογειακά ψάρια, ώστε να ανταποκρινόμαστε στις πολλαπλές ανάγκες υγιεινής διατροφής των καταναλωτών μας, σε υφιστάμενες και νέες αγορές, μέσω της διεύρυνσης του δικτύου διανομής μας.

 

Οι Στόχοι μας

▶Βιώσιμη Ανάπτυξη

▶Αύξηση κερδοφορίας-ΕΒΙΤDA

▶Μείωση κόστους παραγωγής με βελτίωση παραγωγικών μεθόδων και καινοτομίες

▶Διατήρηση μεριδίων αγοράς

▶Επέκταση δικτύων διανομής

▶Σχεδιασμός νέων προϊόντων προστιθέμενης αξίας

▶Σχεδιασμός και αναβάθμιση συστημάτων πληροφόρησης

▶Ανάπτυξη νέας στρατηγικής Marketing