• Διεύθυνση Πωλήσεων Ιχθυηρών
  Τηλ. +30 210 6698273
  Fax +30 210 6620070
  e-mail domesticsales@nireus.com
  Διεύθυνση Πωλήσεων Γόνου & Ιχθυοτροφών
  Τηλ. +30 210 6698298
  Fax +30 210 6626804
  e-mail frysalesdpt@nireus.com

Πως Μεγαλώνουμε το Ψάρι μας

Οι μονάδες πάχυσνης της εταιρίας βρίσκονται σε πεντακάθερες θάλασσες, έτσι τα ψάρια μας μεγαλώνουν στο φυσικό τους περιβάλλον, έως ότου φθάσουν το εμπορεύσιμο μέγεθος.

Φροντίζουμε για την πιστοποίηση των διαδικασιών που ακολουθούμε, με Διεθνή Πρότυπα, ώστε να διασφαλίζουμε στους πελάτες μας σταθερή και υψηλού επιπέδου ποιότητα.

Ελέγχουμε και διασφαλίζουμε όλα τα στάδια παραγωγής, από τους γεννήτορες μέχρι το τελικό προϊόν, δυνατότητα που μας παρέχει η πλήρης καθετοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας. Σαν αποτέλεσμα, παράγουμε προϊόντα εγγυημένης ποιότητας και ασφάλειας.

Λειτουργούμε με πλήρες σύστημα ιχνηλασίας, με προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας, ικανοποιώντας τα πρότυπα και τις ανάγκες των πελατών μας διεθνώς .

Διασφαλίζουμε την ποιότητα των προϊόντων που προσφέρουμε ακολουθώντας μία σειρά καλών πρακτικών οι οποίες περιλαμβάνουν:


• Τη μη χρησιμοποίηση γεννετικά τροποποιημένων α΄υλών
• Το συνεχή έλεγχο της διαδικασίας εκτροφής
• Τους συνεχείς και αυστηρούς ελέγχους ποιότητας γόνου, ιχθυοτροφών, τελικών προϊόντων
• Την παρακολούθηση του περιβάλλοντος μέσα από ενδελεχείς ελέγχους και μετρήσεις
• Το πλήρες σύστημα ιχνηλασιμότητας