Διεθνής Παρουσία

Στη Νηρεύς παραμένοντας πιστοί στο στόχο μας για εξωστρέφεια, πραγματοποιούμε συνεχώς επενδύσεις, τόσο στον παραγωγικό όσο και στον εμπορικό τομέα.

Μία σειρά από εμπορικές συμφωνίες, παραγωγικές επενδύσεις και εξαγορές, αποτέλεσαν τη βάση για την περαιτέρω ανάπτυξη του ομίλου μας, δίνοντάς μας τη δυνατότητα να καλύψουμε τις ανάγκες της διεθνούς αγοράς και να προσφέρουμε προϊόντα σε χώρες όπου υπάρχει μεγάλη ζήτηση.

Η Ισπανία είναι η χώρα που επενδύσαμε παραγωγικά πλην της Ελλάδας, μιας και η Ιβηρική αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες αγορές μεσογειακών ψαριών στην Ευρώπη και ταυτόχρονα αποτελεί για την εταιρία μια παραδοσιακή αγορά που δραστηριοποιείται από την έναρξη της εξαγωγικής της δραστηριότητας.

Για να ενισχύσουμε περαιτέρω τη θέση μας στην Ιβηρική, επενδύσαμε σε μονάδα προ-πάχυνσης γόνου καλύπτοντας έτσι το έλλειμμα που υπάρχει στην τοπική αγορά γόνου. Στη συνέχεια προχωρήσαμε και στην παραγωγή Τσιπούρας και Λαβρακίου, με μια παραγωγική δυνατότητα 2.000 τόνων ετησίως.

Με αυτό τον τρόπο στοχεύουμε στην περαιτέρω ισχυροποίηση της θέσης μας και στη μεγαλύτερη ικανοποίηση των πελατών και των καταναλωτών μας.