• Διεύθυνση Πωλήσεων Ιχθυηρών
  Τηλ. +30 210 6698273
  Fax +30 210 6620070
  e-mail domesticsales@nireus.com
  Διεύθυνση Πωλήσεων Γόνου & Ιχθυοτροφών
  Τηλ. +30 210 6698298
  Fax +30 210 6626804
  e-mail frysalesdpt@nireus.com

Πιστοποιήσεις Νηρέα

Η εταιρία μας, έχοντας ως στόχο την παραγωγή προϊόντων υψηλών προδιαγραφών έχει πιστοποιηθεί από έγκριτους διεθνείς φορείς

 

Για την παραγωγή ιχθυηρών

 

Για το σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

Για το Σύστημα Περιβαλλοντικής  Διαχείρισης

 EN ISO 9001:2015
No: 01010082

EN ISO 14001:2015
No: 04010010

 

 

 

 

 

 

 

 

Για την Ασφάλεια Τροφίμων

Για την Oικολογία - Aειφορία

BRC CertificationGLOBALGAP
BRC (British Retail Consortium)

Global Standard 

 Global G.A.P.
(Good Agriculture Practice)

GLN: 5202957000002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Για την παραγωγή Ιχθυοτροφών

 

Για το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας

Για το Σύστηµα Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίµων

 

ENISO9001:2015
No: 0109235/01
No: 01010086

 

ENISO22000:2005
No: 07010045
No: 07010044