• Διεύθυνση Πωλήσεων Ιχθυηρών
  Τηλ. +30 210 6698273
  Fax +30 210 6620070
  e-mail domesticsales@nireus.com
  Διεύθυνση Πωλήσεων Γόνου & Ιχθυοτροφών
  Τηλ. +30 210 6698298
  Fax +30 210 6626804
  e-mail frysalesdpt@nireus.com

Στην Υπηρεσία των Πελατών μας

Η κάλυψη των αναγκών των πελατών μας αποτελεί για εμάς μία συνεχή προσπάθεια, η οποία αντικατοπτρίζεται όχι μόνο στην ποιότητα των προϊόντων μας αλλά και στη συνεχή αναζήτηση για ανάπτυξη και υιοθέτηση νέων και καινοτόμων πρακτικών.

Για εμάς η συνεχής προσπάθεια για εξέλιξη και καινοτομία στα προϊόντα και στις υπηρεσίες που προσφέρουμε, αποτελεί μόνιμο στοιχείο της λειτουργίας μας. Παρακάτω αναφέρουμε μερικά από τα τελευταία επιτεύγματα μας.

Γόνος

• Ταχύτερη ανάπτυξη
• Λιγότερες δυσμορφίες
• Ενισχυμένη αντίσταση στις ασθένειες

Ιχθυηρά

• Αναπαραγωγή και καλλιέργεια νέων μεσογειακών ειδών ( Μυλοκόπι, Μυτάκι, Λιθρίνι)
• Επέκταση του χρόνου ζωής των μεταποιημένων προϊόντων, κυρίως λόγω της συσκευασίας
• Ανάπτυξη προϊόντων με ιδιαίτερα προϊοντικά χαρακτηριστικά