• Υπεύθυνος Σχέσεων με Επενδυτές
  Λεοντίδης Επαμεινώνδας
  Τηλ.+30 210 6698225
  Fax +30 210 6627404
  e-mail n.leontidis@nireus.com
  Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
  Μελιώτη Κορίνα
  Τηλ.+30 210 6698224
  Fax +30 210 6627404
  e-mail k.melioti@nireus.com
  e-mail irodpt@nireus.com
  19,3 ΧΛΜ Λ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΙΑΝΙΑΣ,
  Τ.Κ. 19002 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Εξέλιξη Μετοχικού Κεφαλαίου

Έτος Μετοχές Μετ. Κεφάλαιο Γεγονός
    σε εκ. δρχ  
1988     Ίδρυση
1994 3.404.400 0,34 Πρίν την εισαγωγή στο ΧΑ
Μαρ. 1995 4.307.420 430,7 Δημόσια Εγγραφή – Εισαγωγή στην Παράλληλη Αγορά του ΧΑ 903.020 μετ. * 1.150 δρχ
Σεπ. 1995 5.168.904 516,9 ΑΜΚ με καταβολή μετρητών με έκδοση νέων 861.484 μετ. * 2.500 δρχ με αναλογία 2ν/10π
1996 5.685.794 2.842,9 Κεφαλαιοποίηση αποθεματικών
1997 6.990.338 3.495,2 Απορρόφηση της "Ελληνικές Τροφές Θαλάσσης Α.Ε.Β.Ε."
1998 8.990.338 5.055,4 Δημόσια Εγγραφή - Μετάταξη στην Κύρια Αγορά του ΧΑ έκδοση 2.000.000 * 3.500 δρχ με παραίτηση παλαιών μετόχων
1998-99 9.538.557 15.373,0 Μετατροπή ομολογιών σε μετοχές από το ΜΟΔ έκδοσης 13/4/1997
2000 29.005.671 50,5 Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών 19.077.114 μετ * 1.000 δρχ με αναλογία 2ν/1π & διάθεση στο προσωπικό 390.000 μετ *1.000 δρχ
    σε εκ. €  
2001     Μετατροπή Μετοχικού Κεφαλαίου σε ευρώ
2005 40.438.269 50.5 Απορρόφηση της εισηγμένης εταιρείας "Feedus Α.Ε.Β.Ε." με αναλογία 1 μετ. Feedus = 1 μετ. ΝΗΡΕΑ
2006 40.438.269 50,5 Απορρόφηση των εταιρειών "Ιχθυοτροφεία Φωκίδος Α.Ε." και "Interpesca Α.Ε."
Δεκ. 2006 40.932.619 51,2 Άσκηση δικαιωμάτων αγοράς μετοχών (stock option plan)
Ιουλ. 2007 51.165.773 76,7 ΑΜΚ με καταβολή μετρητών με έκδοση 10.233.154 μετ. * 3,30 € με αναλογία 1ν/3π
Δεκ. 2007 51.530.273 77,3 Άσκηση δικαιωμάτων αγοράς μετοχών (stock option plan)
Σεπτ. 2008 63.375.643 84,9 Απορρόφηση της εισηγμένης εταιρείας "KEGO A.E." με αναλογία 1 μετ. Kego = 0,95 μετοχές ΝΗΡΕΑ
Νοεμ. 2008 63.459.212 85,0 Μετατροπή ομολογιών σε μετοχές από το ΜΟΔ έκδοσης 12/7/2007
Ιαν. 2009 63.592.539 85,2 Μετατροπή ομολογιών σε μετοχές από το ΜΟΔ έκδοσης 12/7/2007
Ιουλ. 2009 63.610.644 85,2 Μετατροπή ομολογιών σε μετοχές από το ΜΟΔ έκδοσης 12/7/2007
Ιαν. 2010 63.628.748 85,3

Μετατροπή ομολογιών σε μετοχές από το ΜΟΔ έκδοσης 12/7/2007

Ιαν. 2011 63.629.723 85,3

Μετατροπή ομολογιών σε μετοχές από το ΜΟΔ έκδοσης 12/7/2007

Αυγ. 2011 63.631.645 85,3

Μετατροπή ομολογιών σε μετοχές από το ΜΟΔ έκδοσης 12/7/2007

Φεβ. 2012 63.652.283 85,3

Μετατροπή ομολογιών σε μετοχές από το ΜΟΔ έκδοσης 12/7/2007

Οκτ. 2012 63.683.276 85,3

Μετατροπή ομολογιών σε μετοχές από το ΜΟΔ έκδοσης 12/7/2007

Ιουλ.2013 63.697.153 85,4

Μετατροπή ομολογιών σε μετοχές από το ΜΟΔ έκδοσης 12/7/2007

Νοεμ. 2015 63.697.153 19,1

Μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από €1,34 σε €0,3 ανά μετοχή

Νοεμ. 2015 259.030.486 77,7

Αύξηση μετοχικού με παραίτηση παλαιών μετοχών και κεφαλαιοποίηση τραπεζικών υποχρεώσεων ύψους €58,6 εκ. -- έκδοση 195.333.333 νέων μετοχών προς €0,30 εκάστη

Μαρτ. 2016290.612.96487,2

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου από συγχώνευση με SEAFARM IONIAN A.E ύψους € 9.474.743,50 το οποίο  διαιρείται σε 31.582.478 μετοχές ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστη

Μάϊος 2016291.282.09587,4

Μετατροπή ομολογιών σε μετοχές από το ΜΟΔ έκδοσης 12/7/2007

Νοέμ. 2016291.497.36887,5Μετατροπή ομολογιών σε μετοχές από το ΜΟΔ έκδοσης 12/7/2007
Δεκ. 2017294.016.81288,2Μετατροπή ομολογιών σε μετοχές από το ΜΟΔ έκδοσης 12/7/2007

 

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου από συγχώνευση με SEAFARM IONIAN A.E ύψους € 9.474.743,50 το οποίο  διαιρείται σε 31.582.478 μετοχές ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστη